Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov

Informácie o Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov

Pestovanie a spracovanie zemiakov. Zaobstarávanie a predaj sadby.

IČO36451835
IČ DPHSK2020021201
Sídlo spoločnostiTovárenská 985, 059 01 Spišská Belá
Právna formaDružstvo
Štatutárny orgánpredstavenstvo
KonaniePrávne úkony v mene družstva vykonáva predseda predstavenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. nAk je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná osobitná forma, je potrebný podpis aspoň ndvoch členov predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisujú členovia npredstavenstva, tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripoja svoje vlastnoručné npodpisy.
Emaili████████@████████.sk
Telefón0903633107
Prehľad našich stránok
Činnosti našej spoločnostiObchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín do obehu - predaj jedov v maloobchode
Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín do obehu /odbyt jedov a žieravín s výnimkou zvlášť nebezpečných/
Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín do obehu - predaj jedov v maloobchode
Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín do obehu (zvlášť nebezpečných jedov) - maloobchod a veľkoobchod
ZdrojORSR, DRSR, Wiki-Firmy

Nezávislý rating našu spoločnosť Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov ohodnotil 65.89 / 100.00 . Celkovo sme získali 554 bodov.

SK-Rating:

Kde nás nájdete

Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá

Referencie