Účtovný výkaz

Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov (IČO: 36451835) vykonala dňa 21.12.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Oznámenie o schválení účtovnej závierky.JPG